CD-skivor till intresserade per post:

 


1) THE OCCULT WORLD
— Letters from The Mahatmas.

Föredrag i Teosofiska Samfundet i London
i mars 1984 av Adam Warcup.
Svensk översättning här.

Om Teosofiska Samfundets ursprungliga förhållanden med bl. a. viljestyrda parapsykologiska fenomen och varför sådana är diskutabla och av ringa betydelser. — Existentiellt högre vetande individers sannolika existens och deras natur. — Skäl för deras egna principiella tystnader. — Varför objektiva bevis genom ockulta fenomen anses icke tänkbara. — Grundläggande förhållanden i sökande människors relationer till individer med högre vetanden.

2) The Uniqueness of Theosophy.

En återblick av Geoffrey A. Farthing
i European School of Theosophy, Tyskland 1983,
på hans då föregående sex föredrag.

Om de teosofiska lärornas specifika och unika innehåll. Personliga berättelser om sinnestransformerande studier, samt specifika händelser och erfarenheter, radikalt frigörande och universellt betydelsefulla.

3) Theosophy, Cornerstone of World Religions.
Colin Price, Teosofiska Samfundets dåvarande ledare i England.
Tidigare under många år med olika förtroendeposter i anglikanska kyrkan.
Om falska religioners destruktiva verkningar.
Religiöst medansvar för mänsklighetens framtid.

4) THE BIRTH OF MAN — An Occult View.
(Adam Warcup.) Delvis inskrivet här.

5) The Feminine Divinity.
Från BBC London, maj 2007, med Colon Price,
Teosofiska Samfundet i England.

6)Efter pingstundret” samt ”Life Only”.
(Biskop Otto Viking.) På svenska här, respektive här.

7) About Seriousness in the Search for Truth.
Radha Burnier, 1979 – 2013 Teosofiska Samfundets president.

Beställning: Gunnar Larson,
johngunnarchrister@gmail.com
Telefon 0522 25678 eller 070 676 5678

*

Ev. ersättning genom fria bidrag till
Theosophical Order of Service / Letthjälpen,
plusgiro 14 65 9 - 7,
till logi- samt skol- och feriestöd åt hemlösa lettiska barn.


 
   

 

STARTSIDA