En bevisprövning

1985 kom en flersidig artikel i tidskriften Sökaren av en man i Norge
och som ingående och utförligt sökte påvisa antroposofins tvivelaktighet.

Det började med att antroposofins grundare Rudolf Steiner
själv hade utgått ifrån teosofin (var bl. a. generalsekr. i tyska TS),
vilket i sig skulle utgöra ett tvivelaktigt ursprung,
framförallt genom att Helena Blavatsky redan under sin levnad
hade blivit avslöjad som en världens mest intelligenta bedragare.

En Teosofiska Samfundets fd generalsekreterare i Sverige
och Curt Berg (tidigare sådan under omkring 20 år)
kom med ett ingående tvåsidigt gensvar.

Men det bemöttes på ett sätt
som fick en av dem att skriftligen återkomma,
vilket senare ledde till en offentlig debatt inför
fullpackad publik i Folkets hus i Oslo
och därefter en minutiös undersökning
av varje eventuellt kritisk punkt.

*