Alternativ medicin och rymd.
För version i Microsoft Word.

Öppet brev till medlemmar i VoF.
Inkomna svar och närmare synpunkter.

Den 7 juli 2011 skrev några medlemmar i Vetenskap och Folkbildning i Svenska Dagbladets Brännpunkt om alternativ medicin och detta med vår ende svenske astronaut i spetsen.

       De anför med många exempel att alternativ medicin inte förtjänar någon allmän tilltro och klandrar ledande politiker för allehanda godtroende stödjanden av homeopati och liknande former av alternativ medicin. Allt med allmänna risker för vår hälsa. Och den förekommande graden av hänsyn till de anklagades vett och vilja skall nu söka åtföljas mot dem som anklagar.

       Tack för artikeln. Det har som inget annat på länge föranlett åtskilliga eftertankar om flera grundläggande förhållanden.

       En människa kan vara en enastående höjdare i den yttre rymden. Men det säger absolut ingenting om hur han eller hon kan ha det med sin egen inre rymd. En amerikansk föregångare till vår svenske astronaut fick sådana intryck utifrån den yttre rymden att det gjorde honom till en öppen aktivist för New Age eller liknande.

       Och det första som nu förutsättes är, att hur vi alla har det med våra egna inre rymder, våra samlade tankar, känslor, idéer, uppfattningar och visioner om verkligheten i stort, det är som det enda som i grund och botten styr och ställer med våra liv. Alla våra relationer till allting beror mer eller mindre av det. 1)

       Nästa förutsättning är att som lekmän kan vi inte sakligt bedöma vad några auktoriteter hävdar. Huruvida de är sanna eller falska och relevanta eller irrelevanta, det kan vi inte säkert veta själva. Vi måste därför gå på allmänna intryck som ger olika slag av tilliter och förtroenden. Eller misstroenden.

       Då möter vi bland annat att sakkunniga personer kan tala emot varandra. En sann och verklig fysikprofessor bejakar starkt homeopati och förkastar möjligen ännu starkare antibiotika. 2)

       En annan fysikprofessor i Indien, P. Krishna samverkade mycket nära med en annan person, som bland sina närmaste var välkänd för sin utomordentliga förmåga till healing, läkande genom handpåläggning, 3)

       En kvinna i Indien, och som för mig personligen närmast framstår som den högst seriösa i hela världen, har sagt mig, att hennes bror var skeptisk till esoteriska ting, men hade kroniskt kännbara besvär med ett öga, hon frågade då om han skulle bli mera esoteriskt positiv om Krishnamurti lyckades få bort det onda i ögat. Ja, sade han. Krishnamurti lade så efter någon tid sin hand mot ögat och det blev friskt. Naturligtvis, som hon också sade mig, bara för en tid. Men i alla fall! Och brodern blev något omvänd. Men bara för en tid!

       Gång på gång visar det sig, att vi sitter så fast i våra inre rymder, att inga opassande bevis kan rucka oss ur fläcken.

       Därför vore det ett sant fenomen om någon enda av er i ”Vetenskap och Folkbildning” kunde ta någon minsta märkbara notis om, exempelvis att den kvalificerade läkaren Christina Doctare inför en stor församling redogjorde för hur hon själv blivit som mirakulöst botad från sin svårartade astma, och detta av indiska katolska utövare av Ayur Veda, en urgammal indisk läkekonst, i våra ögon typiskt ”alternativ”, och nu med henne med ett uppenbart sant och starkt och i sig odiskutabelt resultat, men som hennes egen västerländske, svenske och välkvalificerade läkare på Karolinska sjukhuset BARA INTE KUNDE SVÄLJA.

       Mängder av andra dokumenterade exempel finns som fullkomligt kullkastar alla era essentiella slutsatser.

       Såsom med att sedan många hundra år katolska kyrkan fordrar, att mirakler skall vara säkert fastställda, såsom i mirakulöst fullkomligt tillfrisknande från svår sjukdom, för att någon skall kunna helgonförklaras.

       Ni körde nu i Visby med en ”homeopatisk överdos” för att bevisa något med ett jippo. Tydligen har ni inte fattat att homeopater knappast själva någonsin kan hävda homeopatiska preparat såsom blott och bart fysiskt, kemist och biologiskt fungerande.

       Ni anför placebo, men bara som en ren bortförklaring.

       Därvid putsar ni skamlöst bort en hel värld av grundligt kritiska och huvudsakliga relationer mellan subjektiva och objektiva förhållanden. Det stod i tidningen om ett placebo-experiment. Två patienter hade likadana knäskador, typiskt nödvändiga att opereras. Och båda vaknade upp efter att ha varit nedsövda och med samma slags gips om sina knän. Och båda två var lika friska i sina knän. Men bara en av dem hade opererats.

       Andra uttryck för samband (säkerligen opassande för er i VoF) mellan medvetande och organ framgår av flera dokumenterade exempel på förändrat medvetande efter organtransplantation. En flicka fick överta ett hjärta av en som blivit mördad och mördaren var helt okänd, men hon fick inre synintryck av mördarens utseende, varav han kunde gripas och fällas.

       Det finns kort sagt mängder av dokumenterade fakta, som radikalt sänker era sakliga trovärdigheter i alla existentiellt beaktansvärda sanningsfrågor om religion, filosofi och vetenskap, och detta bara på grund av att era egna verklighetsrymder inte ännu torde kunna inrymma dem.

       Annat var det med Albert Einstein, se något om honom i ett kapitel om vetenskap och Helena Petrovna Blavatskys huvudarbete, Den hemliga läran. Ingen skeptiker skulle ens kunna våga sig på att så mycket som ens försöka att anständigt och respektabelt förklara, hur den kvinnan Blavatsky kunde åstadkomma vad hon gjorde, om inte då också ESOTERISK VETENSKAP måste ha existerat vid hennes sida.

       Men ni måste riktigt ordentligt tillerkännas att bluff och båg sannerligen förekommer. Men då inte bara bland alternativa företeelser, utan också bland etablerade och offentligt avlönade vetenskapsmän. Såväl som legitimerade läkare.

       Men låt mig i ärlighetens namn avsluta med något i samband med klärvoajans.

       En engelsk präst var intresserad av spiritism, fick följa med till Indien, kom till att få en utomordentlig och objektivt anmärkningsvärd förmåga till klärvoajans, meddelade Teosofiska Samfundets president att han sett en ung och apatisk pojke på stranden, och som inte hade ett uns av själviskhet i sin aura, och bara därför kunde komma att bli andligt betydelsefull i världen, varför han adopterades av presidenten och utbildades i Europa. Och blev vad han blev, Jiddu Krishnamurti. En vald samling av hans tal och dialoger med honom finns i en tjock bok som heter The Awakening of Intelligence.

ALLT DETTA ÄR FULLKOMLIGT VÄLDOKUMENTERAT.
MEN DET PASSAR INGA SKEPTIKER.
SÅ MEDVETET ELLER OMEDVETET MÅSTE DE
SÅ LÄNGE DET BARA GÅR
FULLKOMLIGT LÅTSAS
ATT SÅDANT ALDRIG KAN EXISTERA
.

Men nu en delvis nedgörande liksom självbekännelse. Samme engelsman, som författade en tjock bok om Occult Chemistry (delvis verifierad av en etablerad kemist) och en annan om Science of the Sacraments, skrev också något i ett album för medlemmar och som finns på http://gunnarlarson.se/alc.html och vilket fick mig att efter många år lämna den lilla kyrka som han hade grundat, och som givit mig sannerligen ovärderliga upplevelser av sinnestransformerande ceremoniella gudstjänster i regelbundna självförsakelser.

EPILOG
Överallt utmanas vi av motsatser och konflikter, inre och yttre.
Inga allmänt kända auktoriteter och inga politiker kan helt litas på.
Men det finns en djup mening med alla förvirringar, kaos och konflikter:
Att vi själva och bara vi själva har att utveckla våra egna
ovillkorliga och genomträngande urskiljningar
till allt vidare och djupare utrymmen
för övergripande universella insikter.

Skarpnäck den 10 juli 2011,
Gunnar Larson.
(Jur kand och helförnöjd busschaufför.)

Skarpnäcks Gårdsväg 12,
128 31 Skarpnäck.
Telefon 08 / 80 56 78. Mbl 070 676 56 78.
E-post gunnar.larson@telia.com.
blavatsky.se

FOTNOTER:

1)  Jämför med föredraget Living freely and Dying peacefully http://gunnarlarson.se/Radha.html av presidenten för Teosofiska Samfundet.

2) Då verksam i University of Durban, Sydafrika – numera http://www.ukzn.ac.za/Homepage.aspx  – och samtalade med mig bland annat som den dåvarande högste biskopen i Liberal Catholic Church.

3)  Hans namn Jiddu Krishnamurti, som i övrigt samverkade mycket med fysikern David Bohm. http://www.jkrishnamurti.org/index.php

*


     
   

 STARTSIDA