Leslie Price

I sin förra artikel hänvisade Steffens till att Leslie Price skulle “uttryckligt ha slagit fast att Mme Blavatsky själv frambragt vissa delar av det material som går under namnet mahatmabreven”. Ja, Price har uttryckt den åsikten. Jag frågade honom vad han grundar den på. Han hänvisar då till brev av HPB själv. Och i en skrift citerar han ett brev från HPB till två tyska teosofer “där hon förklarar att lärjungar – chelas – hade tillåtelse att använda en form av skrivande som godkänts för Teosofiska Samfundet för att uttrycka vad ’Mästarna’ avsåg. HPB sade att hon någon gång gjort tre saker.” 1) “Använt Mästarens namn när jag trodde att min auktoritet skulle gälla för intet, och när jag uppriktigt trodde att jag handlade i överensstämmelse med Mästarens avsikter*, och för sakens bästa.” (Till detta lade hon en fotnot:) * ”Befann flera gånger att jag hade misstagit mig och nu straffas jag för det med dagliga och ständiga korsfästelser. Plocka upp stenar, Teosofer, plocka upp dem snälla bröder och systrar och stena mig till döds med dem för att jag försökt göra er lyckliga med ett enda Mästarnas ord!” 2) “Ha hemlighållit det som mina löftens lagar och regler ännu inte tillät mig att avslöja.” 3) “KANSKE — (återigen av samma skäl) för att jag insisterat på att det eller det meddelandet var från Mästaren, skrivet med hans egen handstil, med hela tiden i tankarna, JESUITISKT, det erkänner jag, “Nå, det skrivs på Hans order och med Hans handstil i alla fall, varför skall jag sätta igång och förklara för dem som inte förstår sanningen, och därigenom kanske bara gör saker och ting värre.”

    Detta (som Steffens gott hade kunnat lägga fram själv med hjälp av vad han fått i händerna av mig) är det enda som han enligt min mening har snuddat vid ifråga om en ev. “objektiv grund” för sina påståenden om Blavatskys karaktärsegenskaper, men jag anser inte att heller det kan ge stöd för dem. Och Leslie Price, som även särskilt framhåller att det finns “mästarbrev” som definitivt inte kan förklaras med en hypotes om fusk, tillägger följande: “Om HPB ibland betedde sig så här, hur kan det förklaras? Det gör henne inte till en bedragare.”

*