Inledning

En lösning på våra levnadsproblem skulle vara att komma till att förena ideal och verklighet, och så att det kan bli ett slut på konflikterna mellan tro och vetande, teori och praktik, tanke och handling. Till att leva helgjutet och fritt, med öppna blickar, ärligt och rent.

    Många pekar gärna på vägar för detta, eller liknande. Kanske några då vet vad det talar om, medan andra är charlataner. Hur skiljer man i så fall på dem? Ett kriterium är för mig att en företrädare, som sant uttrycker sig i sanning, själv lever och verkar, utan att det strider mot det.

    Och en riktigt existentiell lärare föregår med gott exempel.Upplysningar om bristande hederlighet hos s. k. andliga lärare kan därför vara högst värdefulla. Den som kan lämna upplysningar om hyckleri hos ’andliga ledare’ kan därför göra viktiga insatser, och personer som offentligt talar om moral får tåla att man ser på deras leverne i praktiken. Helena Petrovna Blavatsky skrev böcker, och många brev och artiklar, och som alla djupast innefattar stränga moraliska krav.

    Mycket av den s. k. nya tidsålderns tänkande hänger samman med Blavatskys författarskap.1) Hon skrev omkring 4 miljoner ord i böcker och artiklar, spridda i öst och väst.2) Men det finns fullkomligt motstridiga uppfattningar om hennes karaktär. Man kan undra vad det beror på. Åtskilliga bildade människor i olika länder var tillsammans med henne. Flera av dem måste ha varit kritiska och observanta personer och det är inte alltför länge sedan hon levde. Om hon hade haft “en högst tvivelaktig karaktär” borde det därför kunna påvisas. Alltnog, för att kunna ta reda på vad som är mest välgrundat och trovärdigt, inför vitt skilda uppfattningar om den moraliska halten hos en förgrundsgestalt, och värdet av hans eller hennes idéer, måste man vara kritisk. Man måste vara öppen och vaken, inför både dem som kritiserar, och dem som försvarar.

Fotnoter:

1)
“Fallet Helena Petrovna Blavatsky (eller HPB, 1831-1891) är det mest berömda och – från varje ståndpunkt – det mest instruktiva i den psykiska forskningens annaler. Det är det enda kända exemplet på att en ockultist blev undersökt av en kommitté av erkända parapsykologer, den kommitté som 1884 utsågs av styrelsen inom Sällskapet för Psykisk Forskning i London, vars medlemmar bjöds av Madame Blavatsky på fenomen som de medgav att de inte kunde förklara i normala termer på ett tillfredsställande sätt.” — Walter A. Carrithers, Jr

2) Encyclopedica Britannica, del 3, 1974.

3) Sökaren nr 10, 1984.

*