Till fakta.

När kategoriska uppgifter verkar ha betydelse för grundidéer om livet bör man se på faktaunderlaget. Och när nedvärderande utsagor självsäkert och öppet framförs bör konkret underlag för dem läggas fram lika öppet. Då kan man (utan att behöva lusläsa alla möjliga böcker som kanske kan åberopas) bedöma utsagorna efter 'falsifierbarhetsprincipen’ — om underlaget brister när det testas kan påståendena betvivlas. Det finns också en ’verifierbarhetsprincip’: Ingen skall behöva tro på nedvärderande påståenden som inte har blivit bestyrkta. Det är ju även en allmän rättsprincip, särskilt angående människors anseende. Och när de är döda och försvarslösa är det även en hedersprincip.

    Steffens har skrivit artiklar i dessa ämnen sedan 1978 i tidningar och tidskrifter i Norge och Sverige. För oss båda två är ämnet alltså mycket intressant. Men när våra slutsatser är så olika bör våra utgångspunkter granskas närmare, och jag önskar att vi ser på några sakliga förhållanden som bl. a. en del intressanta beskyllningar grundar sig på.

Steffens skrev: “De allra flesta av Blavatskys 'fenomen'
kan förklaras genom hennes oärlighet
och behov av att fuska
tillsammans med den godtrogenhet och suggestibilitet
som ofta finns hos religiöst anlagda människor.” 3)

Är det sant? Var Blavatsky sådan? Och är människor med sinne för religion särskilt lättlurade?

    Jag svarade att “Steffens beskyllningar mot Blavatsky och teosofin är grundlösa”. 4) För sina utsagor om Blavatskys betvivlade hederlighet utmanade jag honom i ett öppet brev till en muntlig debatt och så hade vi en offentlig diskussion i Oslo Folkets Hus. 5) Men då kom Steffens med flera för mig nya och delvis även överraskande uppgifter. I Sökaren har han åberopat fem kritiska böcker om Blavatsky och teosofin, och under debatten räknade han upp flera händelser och omständigheter som kunde tyda på att hon verkligen hade fuskat. Förmodligen har de allra klaraste beläggen för ev. fusk därmed kunnat komma fram, som i så fall finns att få tag på över huvud taget. (Steffens har ju haft bästa möjligheter och fulla skäl att påvisa allt som kan finnas.) I brev bad jag sedan Steffens att hänvisa närmare till grundläggande fakta, enligt ursprungliga referenser, så att jag så lätt som möjligt skulle kunna se efter själv, vad utsagorna om Blavatskys eventuella oärlighet egentligen grundar sig på. Här skall jag be att i tur och ordning få redovisa resultatet av de granskningar som jag sedan kunde göra.

*

Fotnoter

3) Sökaren nr 10, 1984.

4) Sökaren nr 8, 1985.

5) Den 12 augusti 1985. (Kassettkopior kan erhållas från G. Larson.)

*