Albert Einstein

Steffens menar att det är utomordentligt osannolikt att Albert Einstein skulle ha funnit något av värde för sitt arbete genom Blavatskys huvudverk, Den hemliga läran. Det var för att nyansera Steffens när han åberopar vetenskapen som jag [i min förra artikel i Sökaren] nämnde en rapport om Albert Einstein i samband med Den hemliga läran. Einsteins utsagor om detta kan väl bara ha ett relativt intresse. Om det finns en livsfilosofi om enhetsliv som är sann, så är det enligt min mening bara genom ett fritt och naturligt intresse som dess ev. värde kan bli en verklighet, men beträffande detta med Einstein skriver Steffens likafullt att “bevisbördan här åligger Larson” och det var då i Ojai Valley News av den 28 sept. 1983 som en Jack Brown skrev om ett besök som han hade gjort i sällskap med en professor Howard Rothman hos Einstein 1935. Rothman hade blivit inbjuden av Einstein. Artikeln, som är ganska lång och har foto på författaren, uppges vara baserad på dennes nu 50-åriga minnesanteckningar. Einstein skall ha sagt följande till honom om The Secret Doctrine, som alltså till Browns stora förvåning låg på Einsteins skrivbord: “Det är en mycket märklig bok, och jag har till och med tillsagt professor Heisenberg, min fysikervän, att han också skall skaffa sig ett exemplar och ha det liggande på sitt skrivbord. Jag uppmanade honom att dyka ner i det när han är handikappad med något problem.”

*