Inget “glömt”?

Steffens nämnde i oslodebatten två uppgifter om “fusk” av Blavatsky som jag inte bad om källhänvisningar till. De verkade förhållandevis sekundära, och när det sedan tog 10 veckor att få fyra korta frågor besvarade, och en obesvarad, ville jag inte besvära mera. Men en uppgift om att en bjällra skulle ha hittats gömd i Madame Blavatskys kjoltyg är inte kontrollerad, och inte heller att språkliga egenheter skulle ha konstaterats hos henne, “idiosynkrasier” som skulle ha återkommit i “mahatmabrev”. Men beträffande “bjällran”: Ur SPR:s arkiv har nyligen f.f.g. publicerats dokument om att HPB den 5:e och den 26/7 1884 framställde “astral klock-klang” inför tre SPR-observatörer, som var kritiska till ljudets art och lokalisering och som skrev individuella redogörelser för sina iakttagelser av detta. “De astrala klockorna” anses från teosofiskt håll ha varit något av det vanligaste som Blavatsky demonstrerade i fenomenväg, och det nyss framkomna SPR-materialet styrker enligt min mening på ett ovanligt klart sätt att det rörde sig om ett “äkta fenomen”. Steffens bör emellertid få möjlighet att påvisa att hon i något enda fall skulle ha fuskat med något som jag finner så förhållandevis trivialt som denna “bjällerklang”.

    Beträffande att HPB:s språkliga egenheter skulle ha återkommit i “Mahatmabrev”: 1) Undersökningen Steffens talade om måste ha gjorts utan tillgång till den stora merparten av “breven”, som publicerades först senare. (Underlaget måste ha varit relativt magert fram till 1920-talet.) 2) Mot bakgrund av uppgifter i samband med “Kiddlesaken”, bör en “sekreterares” språkliga stil i vissa brev enligt min mening kunna godtagas. 3) En “syntaktisk” undersökning lades fram vid en konferens i Leningrad i januari 1980. Textprover från HPB, “Mahatmorna K. H. och M.” plus en kontrollgrupp av andra texter från mitten av 1880-talet hade analyserats med hjälp av automatisk databehandling. Det uppges “med en hög grad av säkerhet” ha visat, att HPB inte kunde ha förfalskat “mästarbreven”. (En viss konstaterad likhet mellan ordanvändningen hos både “K. H.” och “M.” uppges kunna förklaras med att de kan ha lärt sig engelska av samma lärare.) 18)

Fotnot:

18)Computer vindicates Blavatsky, The Canadian Theosophist, Nov.-Dec. 1980.

*