PS

Uttrycket “Mästare” används på flera håll och har här satts inom anföringstecken. Ty läror som anges komma från sådana, med identiska eller snarlika namn, ibland även med närmast identiska färggranna porträtt, är i själva verket ifråga om innehåll och grundton påtagligt olikartade, och deras budskap till publiken ibland så oförenliga, att det hela får antas ha skilda ursprung. — I Nyckel till Teosofin skrev H P Blavatsky att varje “uppriktig teosof beklagar” att sådana individers namn “någonsin hade förts till offentligheten”. DS

*