Gunnar Larson
gunnar.larson@telia.com 
Mobiltelefon 070 676 5678.
Skarpnäck den 26 januari 2012

Fenomen.

Kan det finnas objektiva och påtagliga bevis för något metafysiskt och som på ett eller annat sätt måste ha att göra med att kunna riktigt förstå grunderna för allas våra liv? För att styrka det och för att väcka allmänt intresse och öppenhet för en då ny och tillkommande framställning av livets och verklighetens natur, med en mer omfattande och ingående filosofi i livets sammanhang, mening och ändamål – och detta på grund av kritiska relationer till en då uppväxande materialism i vetenskapen och kyrkors dogmatiska makter över människors sinnen – så utfördes under några år vissa materiella fenomen av ockult natur av Helena Blavatsky. Men när det inte längre visade sig meningsfullt, för att människor ändå bara godtog och anpassade sig efter vad som redan bara passade dem själva, med deras hävdvunna synsätt och rådande egna positioner av olika slag, så slutade hon med det.

     Det finns emellertid kvalificerade dokument, som styrker existensen av mänskliga förmågor, till viljestyrda och medvetna framställningar, av ockulta fenomen, och som dessutom bestämt förnekar, att det finns något som är övernaturligt, vare sig i detta sammanhang eller något annat. Dessutom förklaras det uttryckligen, att några fenomen som skulle ”stänga skeptikernas munnar” dock icke kunde tillåtas, för det skulle tvinga skeptiker till att erkänna existensen av för dem ofattbara delar av verkligheten. Deras interna motviljor skulle då tvingas ner i det omedvetna, och detta med värre följder, än alla medvetna motstridigheter. Se det allra första stycket i en mängd brev från Blavatsky's lärare och tränare – av allt att döma uppenbarligen invigda adepter i esoterisk vetenskap – The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. Dessutom kan ett fullödigt föredrag på engelska fås i detta ämne på CD, THE OCCULT WORLD — Letters from the Mahatmas.

     Rätt nyligen har upptäckts att de breven, som av allt att döma säkerligen överfördes immateriellt till mottagaren och som förvaras på British Archives, har linjer av bläck eller liknande, men mera inne i själva papperet än annars, och med strukturer funna i mikroskop, och som bekräftar att de icke kan ha tillkommit annat än genom ockulta, men säkra, förmågor, att viljemässigt och med självkontroll styra och ställa med fysisk materia. (Referens: Dr Edi Bilimoria, http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=edi+bilimoria&ie=UTF-8&oe=UTF-8)

     En annan typ av fenomen gäller synkroniciteter, händelsers märkliga sammanträffanden i tiden, och sådana återges på gunnarlarson.se/gl65.html

     Till sist hänvisas till en DN-kolumn av Eva Moberg, Övertron på vetenskapen, och ett öppet brev till programansvariga för Övernaturligt i radion.

*

     
       

Startsida