Gunnar Larson
gunnar.larson@telia.com 
Tfn & fax 08 / 80 56 78. Mobiltelefon 070 676 5678.
www.gunnarlarson.sewww.israel-palestina.segallery.me.com/gunnarlarson#gallery
Skarpnäck den 28 januari 2012

Adressater, synpunkter, frågor och kommentarer.

Länkar till brevet utifrån radions Övernaturligt har sänts till åtskilliga personer för vetenskap, folk- och opinionsbildning, sådana som är öppet och i sina yrken verksamma i anslutningar till det berörda.

    Deras namn och adresser tänktes göras tillgängliga från en lista att kunna laddas ner av vem som helst. Ty inga offentligt avlönade verksamheter i allmänna livsärenden kan vara personliga och privata.

    Men att på något smart sätt söka tvinga andra till något håller inte.

    Inte heller personliga reaktioner på tillfälliga intryck har något värde. Inte heller att skilja mellan människors olika roller, såsom privata, personliga, sociala och allmänna. Var och en har olika sidor och skillnader mellan dem skall respekteras. Men här gäller det hela människan, utan sådana åtskillnader.

     Adressaterna må själva i sina mottagna meddelanden kunna se vilka de övriga är och själva ämnet är av en rent privat karaktär och alla möjliga verkningar är ändå bara på grund av var och en själv.

    Här inbjudes emellertid var och en som så önskar till att medverka med frågor, synpunker och kommentarer. Sänd till gunnar.larson@telia.com så kan det införas här.

*

     
       

Startsida