Restenäs, 9 juli 2016

 
   

Gunnar Larson
Strand 116, 459 93 Ljungskile
johngunnarchrister@gmail.com

Öppet brev till en journalist på DN
för ökad kännedom om alltings natur.

Din artikel i DN den 1 juli, ”En seger för vetenskapen — Äntligen är dagarna räknade för den orimliga lösningen för antroposofiska preparat. Vi måste bara ge oss till tåls i fem år...” framkallar följande:

      Vad som är sakligt korrekt med olika livsåskådningar är nu sekundärt.

       Men inte vad som kan vara SANT ifråga om alla människors och hela verklighetens SJÄLVA NATUR. 

       Inklusive både mikro- och makrofysik. 

       ELLER HUR?

       Den etablerade vetenskapen inrymmer bara objektivt påvisbara faktorer och är som sådan exoterisk.

       Belägg för att en ESOTERISK VETENSKAP inte med rätta kan uteslutas finns bland mycket annat på 

       https://www.youtube.com/watch?v=aAg0ZQFQhNc

       samt http://blavatsky.se/GAF28.html

       och Gudomlighet, kosmos och människan — Esoterisk vetenskap i översikt.

       Därtill med boken Till himlen och tillbaka av Ebben Alexander,  etablerad neurokirurg under 25 år.

       Hjärnforskaren David Ingvar sa i TV, att det inte finns några bevis för parapsykologi, ”men att nersövda patienter efteråt kan säga vad som då hade ägt rum, DET KAN VI INTE RIKTIGT FÖRKLARA.”

       I exoterisk vetenskap är objektiva förhållanden allenarådande. I esoterisk rent subjektiva. En engelsk redaktör för en ansedd tidskrift i Indien begärde fenomen som skulle stänga munnen på skeptikerna och JUST DÄRFÖR förnekades det. Det skulle bara trycka ner inneboende oviljor i det undermedvetna och därmed få existentiella motsättningars verkningar att bli mycket värre. (Se det allra första brevet i Mahatma Letters to A. P. Sinnett.) Sannerligen sakligt nedgörande för alla glada anti-ockultister. Inte sant?

       Christina Doctare kan inte beskyllas för bristande kunskaper i skolmedicin men botades närmast mirakulöst från en svårartad astma av Ayurveda i Indien, vilket hon talade om i ett föredrag i Stockholm, med tillägget, att vetenskapsmän, åtminstone medicinska, och särskilt i Sverige, är ytterst trögtänkta, småsinta och enkelspåriga.

       Att esoterisk vetenskap – med för oss okända sinnesförmågor – av allt att döma i huvudsak torde inrymma allt som är objektivt och exoteriskt, det framgår inte minst av över 1.200 referenser i DEN HEMLIGA LÄRAN av Helena Blavatsky till publikationer i religion, filosofi och vetenskap, många med utförliga citat, och senare alla verifierade, och som hon satte igång med att fullborda, sedan hon i en bok hade utpekats som ”världens mest intelligenta bedragerska”. (Se En Bevisprövning.)

Men kan nu ändå alternativa behandlingar som sådana egentligen tas på något allvar? 

       Oräkneliga publicerade belägg finns för det. En apatisk pojke på en strand i Indien uppgavs av en klärvoajant engelsman inte ha ett uns av själviskhet i sin aura, utbildades i västerlandet, lämnade 1929 alla existentiella idéer, läror, traditioner och auktoriteter, blev känd av sina närmaste för en påtaglig förmåga till healing (!), talade i olika världsdelar inför fulla folksamlingar under 60 år rörande människans radikala frigörelser, respekterades högt av exempelvis fysikerna David Bohm och P. Krishna, men sade strax innan han dog till en högst trovärdig etablerad naturvetenskapsman, ”There is a lot one is not allowed to speak about”. Därtill läste jag en gång i Ojai Valley News att journalisten hade besökt Albert Einstein och förvånades av DEN HEMLIGA LÄRAN på hans arbetsbord. Einstein skulle då ha sagt att han rekommenderat sin kollega Werner Heisenberg, att vid ”vakuum i sinnet” öppna den boken. (Fullkomligt styrkande vissa ord av P G Bowen, om att vissa författare liksom mellan sina rader kan uppväcka nya sinnen hos {vissa} läsare — det framkallar transformerade sinnen, som inbegriper och övergår allt som redan är känt, befriar själva sinnet ifrån sina egna begränsningar och typiskt inte utesluter någonting som KAN vara sant och möjligen outsägligt men oändligt berikande.)       

       Med vänligaste hälsning,
 Gunnar Larson 

 visdom.one

PS Kolumn i DN om vetenskapen av Eva Moberg. DS

*

 
 
 
 
   
 


Index

 
 

Blavatsky.se
pgbowen.net