Restenäs, 10 juli 2016

 
   

 

FINNS GUD?

VAD SOM EXISTENTIELLT ÄR ABSOLUT SANT kan avgöras bara av individer med utvecklade egna förmågor till klara och fullkomligt genomträngande seenden och vetanden. Rörande sin tro på en personlig Gud fick en engelsman i Indien ett skriftligt svar, se gunnarlarson.se/ML02.html

     För oss andra gäller, att ledande perspektiv och trovärdigheter hänger på harmonier mellan kända fakta, och dessa är alltid antingen fler eller färre.

     En Sann Gud måste absolut säkert förtjäna att högaktas.

      Anders Pilz tillfrågades om katolska kyrkans lära om helvetet och han svarade bara med att hänvisa till Katekesen. ”Kyrkans lära bekräftar att det finns ett helvete och att det varar för evigt. Själarna i dem som dör i dödssyndens tillstånd kommer omedelbart efter döden ned i helvetet, där de lider helvetets kval, den ”eviga elden”. Den huvudsakliga pinan i helvetet består i den eviga skilsmässan från Gud. Ty i honom ensam kan människan uppnå livet och lyckan som hon är skapad för och som hon strävar efter.”

     Biskop Bertil Gärtner tillfrågades (under en kyrklig studievecka på Malta) hur kyrkan kunde få följande tre punkter att gå ihop, 1) att hela bibeln är Guds ord, 2) att kyrkan förkunnar helvetiska lidanden utan slut för några efter döden, 3) att enligt Paulus skall Gud en gång bliva Ett i alla. [Kanske nu inte helt rätt citerat, men en lära av kristet troende om ”alltings återställelse” — apokatastasisläran – är gammal.]

     Biskopen talade länge om skapelsen, syndafallets separation mellan människorna och Gud, som människorna inte skulle kunna övervinna, och Guds eget ingripande för att mänskligheten skulle kunna återförenas med Gud, genom att i Jesus offra sig själv, och biskopen slutade med att de som i hjärtat tror på detta torde komma till himmelen och ”hur det sedan går för de andra, det vet vi inte, men de två hamnarna kan inte uteslutas”. Alltså INGET SVAR ALLS PÅ SJÄLVA FRÅGAN!

      En särskilt väsen som skapar helt nya människor – som inte levt tidigare och inte ens kunnat be om att få komma till – och därmed utsätter dem för en risk att hamna i eviga lidanden utan slut, kan abolut inte förtjäna att högaktas. (När kyrkoherdehustrun Annie Besant måst lämna sin familj och blivit ateist tillsades hennes mamma att Annie Besant skulle hamna i helvetet. ”Då vill jag vara där med henne.”)

MEN LEIBNIZ KOM FRAM TLL ATT
INGENTING KAN VARA BÄTTRE ÄN DET ÄR.

      Oräkneliga människor med så att säga Jesus i sina hjärtan är mycket goda, och gör oändliga insatser för att stödja sina medmänniskor, av ren altruism.

I OCH UR DET EVIGA
OCH
ALLT OMFATTANDE G
UDOMLIGA
FINNS EN KÄRLEK SOM ÖVERGÅR ALLT FÖRSTÅND,
ALLA TROSFORMER OCH SEPARATIONER
.

*

 
 
 
 
   
 


Index

 
 

Blavatsky.se
pgbowen.net