KOMMENTARER den 30 januari.

Fyra personer har hört av sig. 
       Tre enbart positiva, en framförallt negativt. (Tacksamt för framtiden. Bara riktiga vänner kan vara helt uppriktiga.) 
       Nu översätts Commentaries to Bhagavad-Gita av Robert Crosbie och där står

”…att finna fel hos andra är det högst universella, lömska och försåtliga uttrycket för inbilskhet och självhävdelse. Att tala om och påpeka felaktigheter hos andra är en synd, som maskerar sig i många slag av dygder, men i verkligheten används de då för att gömma våra egna fel, och lägga fram ett framträdande av rättfärdighet, som vi inte besitter — en brist som förlänger självbedrägeri och som är negativ för varje märkbar dygd.”

     ”Paulus, den initierade, säger beträffande detta i Första brevet till korintierna, kapitel 13” (här fritt översatt): 

       ”Även om jag talade med människors och änglars tungomål, och inte hade medkänsla och människokärlek, vore jag som ett ljudande mässingsinstrument och en klingande cymbal. Och även om jag har profetians gåva och förstår alla mysterier, och all kunskap, och även om jag har all tro och förtröstan, så att jag skulle kunna förflytta berg, och inte har kärleksfull medkänsla, är jag ingenting. Och även om jag skänker all min egendom för att föda de fattiga, och även om jag ger min kropp till att brännas, och inte har medkänsla, skulle det ge mig ingenting.”

Att nu liksom typiskt till alla andra återkomma med att SE HÄR, TITTA HÄR uppfattas som självmotverkande. ”Läsare kastar det ifrån sig. Det slår bakut”.
       Att ha lämnat kyrkan på grund av dess godkännande av homosexuella äktenskap skulle dessutom strida mot det kristna kärleksbudskapet, att älska sina medmäniskor sådana som de är.

Mina svar: 
VARJE MÄNNISKA BORDE KOMMA FRAM TILL  ATT KUNNA TÄNKA, LEVA OCH AGERA FULLKOMLIGT OBEROENDE AV ANDRAS VÄRDERINGAR OCH ALLA PERSONLIGA TYCKANDEN!  Men ingen kan förneka att Bibeln på flera ställen tar bestämt avstånd från homosex, milt sagt. Därtill kommer uppgifter i The Esoteric Philosophy of Love and Marriageom vissa negativa följder av bristande balanser i kroppsliga relationer mellan man och kvinna. Dessutom framstår själva MÄNNISKAN för mig som något fullkomligt annorlunda, än hennes tillfälliga pesonlighet, med alla dess ”läggningar”.
       I alla tider har gång på gång högre existentiella insikter och förmågor kommit till uttryckt för oss andra, vanliga människor. Varje gång har det delvis förbättrat allmänna uppfattningar och delvis missbrukats, feltolkats och förvrängts. (Inte minst på mitt mest inspirerande område, den teosofiska rörelsen.)
       En film på TV, ”Johannesevangeliet”, gav nyligen en förnyad upplevelse av att Jesus Kristus, verkligen enastående, manifesterade och förmedlade det högst värdefulla — den oändliga och absolut gudomliga kärleken, sannerligen gränslös, i Tid och Rum.
      Sådant kan inte kopieras, efterliknas av någon annan. Bara URSPRUNGET kan riktigt tala för sig självt. Precis detsamma med den esoteriska filosofin, verkligt seriös ockultism, med dess högsta belägg för att esoterisk vetenskap faktiskt existerar. Efter många år med allt detta, i översättningar av artiklar, böcker och föredrag, och personliga möten i olika världsdelar, så finns av allt att döma existentiellt VETANDE människor på jorden, och vilka förorsakade Teosofiska Samfundets uppkomst, tränade upp sin enda självvalda agent, Helena Petrovna Blavatsky, och framställde med henne – bland väldigt mycket annat – DEN HEMLIGA LÄRAN. Den allra första upplagan (1888, den enda oförändrade) har en unik förmåga att kunna förändra vissa läsares medvetande, outsägligt befriande från allt förgånget, all vidskepelse, alla begränsade visioner, i grund och botten från själva det tänkande, kännande och alltid begränsande personliga sinnet, öppnande för en fullkomligt Annorlunda Rymd, till övergripande RENA FÖRSTÅELSER, enastående förklarande likasom allt mellan himmel och jord, till fundamentala slut på alla konflikter!
       Men ingenting av andra människor, inte ens ett vittnesbörd av Albert Einstein (i en dagstidning i Kalifornien 1977, om att han skulle ha rekommenderat sin kollega Heissenberg, att vid ”vakuum i sinnet” slå upp ”teosofernas bibel”) — bara i sig självt bekräftar detta starkt en uppgift av PG Bowen, att text skriven av en esoteriskt initierad person kan radikalt förändra läsarens själva sinne. Inte ens sådana ord kan för alla ha någon radikal och dynamisk betydelse. Allt hänger på var och en själv, till sist fullkomligt fritt från andras meningar. (Paradoxalt med det rent individuella såsom absolut centralt, och detta mot fullkomlig frihet från egoism, då vi alla är ETT.)

Restenäs den 30 januari 2017,
       Gunnar Larson.

*

     
       

Startsida