Helena Petrovna Blavatsky
föddes 1831 och dog 1891.

I frågor om livets, medvetandets och verklighetens natur borde andliga, filosofiska och vetenskapliga auktoriteter kunna tas på allvar och för detta kan inte minst bara vad Helena Blavatsky utan ersättningar åstadkom materiellt under sina blott sextio år vara utmanande.

Från omslaget till
H. P. BLAVATSK Y— COLLECTED WRITINGS
(16 stora band, vid sidan av Den hemliga lärans två lika stora):

Den största ockultisten i den västerländska civilisationens historia. Ett direkt ombud för ett broderskap av adepter bortom Himalaya.

   Föddes 1831 den 18 augusti (31 juli med gammal rysk kalender) i Ekaterinoslav, Ukraina, Ryssland. Dotter till överste Alexejevitch von Hahn och Helena Andrejevna, née de Fadeyev, berömd författer som dog ung. Dotterdotter till riksrådsledamoten Andrey Mihailovich de Fadeyev och prinsessan Helena Pavlovna Dolgorukov som övervakade hennes utbildning vid Saratov och Tiflis, Kaukasus. Reste vid tidig ålder med sin fader i Västeuropa. Begåvad från barndomen med anmärkningsvärd psykisk känslighet. Gifte sig 1849 med Nikodor Vassilyevich Blavatsky, en avsevärt äldre statstjänsteman. Lämnade honom och reste i Turkiet, Grekland, Egypten, Frankrike 1849–50. Mötte sin Mästare i London 1851. Lämnade med fartyg mot Kanada senare det året. Reste till New Orleans, Mexico, Sydamerika, Västindien och därifrån via Godahoppsudden och Ceylon till Indien 1852. Försökte men misslyckades komma in i Tibet. Återvände till England via Java 1853. Reste igen till Amerika sommaren 1854, tog sig över Klippiga Bergen med immigranters karavan. Kan ha besökt Sydamerika igen. Lämnade för Indien sent 1855 via Japan. Reste genom hela Indien, Kashmir, Ladakh, delar av Tibet och Burma 1856-57. Återvände 1858 till Europa via Java med vistelser i Frankrike och Tyskland. Återvände sedan till Ryssland, nådde Pskov julkvällen 1858. Lämnade tidigt 1860, för Kaukasus, där hon reste bland infödingsfolk och stannade kvar till sent 1863. Genomgick en sträng fysisk och psykisk kris, med förvärvande av fullständig kontroll över sina ockulta krafter. Lämnade Ryssland igen hösten 1863 och reste 1863–66 vitt och brett på Balkan, i Egypten, Syrien och Italien. Kan då en del ha varit i Tibet. Återvände till Italien 1867 och gjorde ett kort besök i södra Ryssland. Deltog [för stöd till Garibaldi] i slaget vid Mentana 3 november 1867 och sårades. Reste till Indien och Tibet med sin Mästare sent 1868. Återvände till Grekland 1870. Avreste för Egypten och blev skeppsbruten nära Spezzia. Bosatte sig i Kairo 1871–72 där hon försökte bilda ett spiritistiskt sällskap, vilket snart misslyckades. Reste i Syrien, Palestina och Libanon 1872. Återvände en kort tid till Odessa. Efter kortvariga resor i Östeuropa till Paris våren 1873. Lämnade på sin Mästares order mot New York och landsteg där 7 juli. Mötte överste Henry Steel Olcott 14 oktober 1874 vid Eddy’s bondgård i Chittenden, Vermont. Påbörjade sent 1874 sin författarkarriär genom att skriva till försvar av genuina spiritualistiska manifestationer.

   Grundade den 7 september 1875 Teosofiska Samfundet tillsammans med överste Olcott, William Q. Judge och andra (installationsföredrag av överste Olcott den 17 november 1875). Gav ut sitt första stora arbete Isis Unveiled hösten 1877. Blev den 8 juli 1878 medborgare i USA. Lämnade för Indien med överste Olcott den 17 december 1878 och installerade sig i Bombay. Startade sin första tidskrift The Theosophist i oktober 1879, vilket medförde en snabb tillväxt av samfundets arbeten i Indien under 1879 – 83. Flyttade högkvarteret till Adyar, Madras, i december 1882. Lämnade mot Europa den 20 februari 1884 i sällskap med Olcott, Mohini och andra. Efter besök i Nizza bosatte hon sig för en tid i Paris för att arbeta med Den hemliga läran. Besökte kortvarigt London. Flyttade till Elberfeld i Tyskland hösten 1884, vid vilken tid Coloumb-konspirationen bröt ut i Adyar. Reste till London i oktober 1884, snart därpå till sjöss mot Indien och nådde Adyar den 21 december 1884. Allvarligt sjuk i februari 1885 men återställdes av sin Mästare. Till sjöss mot Neapel den 31 mars 1885 och lämnade Indien för gott. Efter ett kort uppehåll vid Torre del Greco bosatte hon sig i Würzburg, Tyskland, där hon skrev en stor del av Den hemliga läran. Flyttade till Ostende i juli 1886, besökte Elberfeldt på vägen. Fortsatte sin litterära uppgift. Flyttade sin hemvist till London i maj 1887, där Blavatskylogen etablerades och hennes andra tidskrift, Lucifer [ordagrant Ljusbäraren], startades i december 1887.  Gav ut Den hemliga läran sent på hösten 1888. Bildade den esoteriska skolan samma år och skrev sina Instruktioner. Gav ut Nyckeln till teosofin och Tystnadens röst 1889. Etablerade 1890 Teosofiska Samfundets europeiska högkvarteret vid Avenue Road 19 i London, där hon mitt i sina mödosamma arbeten dog den 8 maj 1891. Kremerades vid krematoriet i Woking, Surrey.

*

Från Collected Writings baksida:

Skrifterna av H. P. Blavatsky, och av de adept-bröder, vars direkta ombud hon var, är den moderna teosofiska rörelsens grundval. De förkroppsligar i vårt nuvarande språk den trans-himaliska esoteriska kunskapens essens, urkällan för all genuin ockultism på denna jord. För närvarande finner vi att teosofins uråldriga läror, mänsklighetens universella andliga tradition, bekräftas av varje större vetenskaplig upptäckt. Då vi beaktar det mänskliga tänkandets utveckling i världen anar vi att H. P. Blavatskys missions och arbetes slutliga rättfärdigande ligger nära.

*

Biografi, 648 sidor:
The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky,
Founder of the Modern Theosophical Movement

av Sylvia Cranston

Internet Bokhandel, Bok nr 623, 300 kr,
http://www.teosofiskakompaniet.net/

Science & The Secret Doctrine

*   *   *